Bel ons op036 747 0002

OneDigIT Privacybeleid

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.

Dit betekent dat je gegevens op een veilig manier bewaren en dat wij deze verwerken voor het doel waarvoor jij de gegevens hebt verstrekt.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens verzameld worden op de website van OneDigIT (www.onedigit.nl), hoe we de gegevens verwerken en hoe we er op een goede manier mee omgaan.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: OneDigIT

Website: www.onedigit.nl

Telefoonnummer: 036 747 0002

Bedrijf adres: Catalpastraat 31, 1326DL Almere

Inschrijfnummer KvK: 77622871

BTW-nummer: NL003219073B85

IBAN: NL36 ABNA 0880 5946 24

Contactformulier

Op onze websites kun je door het invullen van contactformulieren met ons in contact komen, aanvullende content downloaden, je inschrijven voor (nieuws)updates of jezelf inschrijven voor evenementen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en in sommige gevallen naw-gegevens.

Het opslaan van deze gegevens in onze klantenbestand is een noodzakelijke verwerking om jou verder te kunnen helpen. Deze gegevens hebben wij ook nodig om jou in de toekomst persoonlijke en relevante informatie toe te sturen. Je kunt op ieder moment afmelden voor deze manieren van contact. Elke e-mail bevat een namelijk afmeldlink. Je kunt dit ook aangeven als je wordt gebeld. Wij bewaren deze informatie zo lang het nodig is om zeker te weten dat je tevreden bent met onze dienstverlening. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Je kunt je ook abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierin lees je nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen middels de afmeldlink in de nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Je wordt verwijderd van die lijst zodra je het abonnement hebt opgezegd. Verder zullen jouw contactgegevens niet gedeeld worden met andere partijen voor commercieel doeleinden. Het verwijderen van jouw persoonsgegevens kan op aanvraag via contact@onedigit.nl.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

We hebben de nodige verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze partners. Daarin staan strikte afspraken over welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Ook laten we niet toe dat jouw gegevens worden gedeeld met derde partijen behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Bescherming van jouw privacy en gegevens

In ons beleid hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik te voorkomen van gegevens die wij opslaan en verwerken.

Wij slaan niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om onze bezoekers zo goed mogelijk te helpen en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

 • de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren); of
 • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

  Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  Toegang tot jouw gegevens

  Als je vragen hebt of graag wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

  Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we jouw gegevens aanpassen of verwijderen.

  Klachten

  Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kun je ons altijd contacteren en heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contact

  Heb je vragen over jouw gegevens? Of als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kun je contact opnemen via het volgende e-mailadres: contact@onedigit.nl.

  Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.